Boekingsvoorwaarden

Korte Nieuwstraat 12
.
2000 Antwerpen

We willen u alvast extra attent maken op volgende bepalingen in de boekingsvoorwaarden.

Karakteristieken en inchecken

Inchecken: vanaf 14.00h

Een geldige credit kaart op naam van de gast is vereist bij het inchecken

Uitchecken: 11h. Late check-out kan gevraagd worden. In dat geval dient de kamer om 12h vrijgemaakt te worden. Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Ontbijt: Inbegrepen in al onze tarieven.

Parking: Het hotel raadt het gebruik aan van de openbare parkeerplaatsen alsook de park and rides aan de rand van de stad. Deze P+R parkings voorzien een erg snelle en goede verbinding naar het hotel. Wij helpen u hierbij graag verder.

Adults only

We begrijpen dat kinderen, van alle leeftijden, behoefte hebben aan specifieke plaatsen en ruimtes om zich uit te leven om kind te kunnen zijn. Gezien het historisch karakter van het hotel, zijn er heel wat bouwkundige elementen die ons verhinderen hieraan te voldoen. Om die reden kiest hotel Flora/Frepineljo Nv er voor om geen kinderen en baby’s toe te laten in het hotel. Reservaties die gemaakt worden en wensen in te checken met kinderen zijn niet in overeenstemming met onze boekingsvoorwaarden. Om die reden heeft het management het recht de reservatie te annuleren en dit in overeenstemming met ons annuleringsbeleid.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten tenzij het gaat om assistentiehonden voor mensen met een beperking. Mochten er toch huisdieren meegenomen worden, uitgezonderd assistentiehonden, heeft het management het recht de reservatie te annuleren in overeenstemmingen met onze annuleringsvoorwaarden.

Fotoshoots en filmopnames

Een shoot van het interieur, een commercial opnemen, een commerciële shoot, productfotografie, een modeshoot, foto’s voor portfolio’s,… is een dienst waarvoor u schriftelijke toestemming nodig hebt van Frepineljo Nv. Het management heeft hierin steeds het laatste oordeel. Frepineljo Nv/Hotel Flora hanteert hieraan bovendien zeer strikte voorwaarden.

Het reserveren van een hotelkamer kan in geen enkel geval aanzien worden als een toestemming en geeft de gast geen daaraan verbonden rechten. Het schenden van deze bepaling zal leiden tot een onmiddellijke beëindiging van het verblijf en het betalen van een vergoeding van 4500 euro. Indien de hotelkamer en/of de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel aldus gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van Frepineljo Nv heeft dit verder tot gevolg dat de gast juridisch vervolgt kan worden.

Het aanvragen van fotoshoots of filmopnames kan via pieter@hotelflora.be

Annuleringsbeleid

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die bij annulering van kracht zijn indien u via onze eigen website heeft geboekt. De getoonde bedragen en percentages dienen door u te worden betaald.

Indien de boeking via andere boekingskanalen is verlopen (bvb; Airbnb of Booking.com) heeft plaatsgevonden, zullen de annuleringsvoorwaarden die daar zijn vermeld op uw reservering van toepassing zijn. Alle overige bepalingen van deze boekingsvoorwaarden blijven echter op élke reservatie van toepassing.

Door een reservering te doen, gaat de eerstgenoemde persoon op de reservering namens alle personen vermeld in de reservering ermee akkoord dat:

1. Reserveren

Controleer of de gegevens van uw reservering kloppen voordat u uw reserveringsaanvraag indient. We zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van uw reservering als u ons onjuiste informatie geeft.

Uw reservering is bevestigd en er komt een bindende overeenkomst tot stand tussen u en ons zodra we u een bevestiging hebben gestuurd met en geldig bevestigingsnummer als bevestiging van uw reservering. Als u na ontvangst van mening bent dat bepaalde gegevens op de bevestiging onjuist zijn of u wilt dat er wijzigingen worden aangebracht, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen aangezien het niet mogelijk is later wijzigingen aan te brengen.

We behouden het recht naar eigen keuze een reservering te weigeren en te weigeren een bevestiging te verstrekken.

2. Uw reservering betalen

Uw reservatie kan u vooraf betalen met creditcard/betaalkaart of indien u reservatie 7+ dagen vooruit is, kan u ook via overschrijving betalen.

Afhankelijk van het soort boeking kan op het moment van boeken een volledige vooruitbetaling van het reserveringsbedrag worden verlangd. Het volledige reserveringsbedrag kan op elk moment tussen de boeking en de incheckdatum van uw creditcard/betaalkaart worden afgeschreven.

Als u uw reservering nog niet volledig hebt betaald tijdens uw boeking, moet u het volledige bedrag betalen bij aankomst.

Indien wij de verschuldigde betalingen niet volledig en op tijd ontvangen, hebben wij het recht aan te nemen dat u uw reservering wilt annuleren. In dat geval is ons annuleringsbeleid van toepassing.

Betalingen voor alle eventuele extra's (bijv. minibars, extra maaltijden) moeten betaald worden voordat u uitcheckt.

3. Prijzen

Onze prijzen zijn 'dynamisch' en worden opgesteld afhankelijk van boekingsschema's, en verschillen daardoor afhankelijk van vraag en aanbod. De prijs van uw reservering wordt bevestigd op het moment van boeken en wordt niet aangepast in het geval van wisselkoersfluctuatie tussen dat datum waarop u uw verblijf hebt geboekt en uw aankomstdatum. U moet altijd de prijs controleren op het moment van boeking.

Prijzen hangen ook af van de valuta die u hebt gekozen als betaling en van koersverschillen. Omrekening in buitenlandse valuta kan vermeld worden als indicatie maar is niet-contractueel. Alleen de valuta die wordt bevestigd op de reservering wordt gegarandeerd.

We behouden het recht om fouten te corrigeren in zowel geadverteerde als bevestigde prijzen. Dit doen we zodra we op de hoogte raken van de fout.

De prijs van onze bevestigde reservering is te allen tijde onderhevig aan de correctie van fouten en wijzigingen voortvloeiend uit overheidsoptreden zoals wijzigingen in belasting of andere wijzigingen opgelegd door de overheid, en wijzigingen in de wisselkoersen van valuta. We behouden het recht om verhogingen van de prijs van uw reservering als resultaat hiervan aan u door te berekenen.

4. Nauwkeurigheid

We streven ernaar te garanderen dat alle informatie en prijzen op zowel onze Site als in ons marketingmateriaal nauwkeurig zijn. Er kunnen echter soms wijzigingen en fouten optreden en we behouden het recht om in dit geval prijzen en andere gegevens te corrigeren. U dient de huidige prijs en alle andere gegevens m.b.t. uw gekozen reservering controleren voordat u boekt.

5. Wijzigingen van uw kant

Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan uw bevestigde reservering, moet u de procedure volgen die staat vermeld in uw boekingsbevestiging. Hoewel we ons best doen u te helpen, betreuren we het dat we niet altijd kunnen voldoen aan uw verzoeken tot wijziging. Als er wijzigingen kunnen worden uitgevoerd, bent u aansprakelijk voor de betaling van eventuele extra kosten die we daarvoor maken.

6. Annulering van uw kant

Als de reden voor uw annulering wordt gedekt door de voorwaarden van uw verzekeringspolis, kunt u deze kosten terugvragen bij uw verzekering.

7. Verkorting

Als u beslist uit te checken voordat dat verplicht is, kunnen we de kosten van de ongebruikte resterende tijd van uw reservering niet terugbetalen, of aansprakelijk zijn voor eventuele extra kosten die u hiervoor maakt. Afhankelijk van de omstandigheden biedt uw reisverzekering wellicht dekking voor verkorting, en we raden u aan om eventuele claims rechtstreeks bij hen in te dienen.

8. Als wij uw reservering annuleren

We mogen uw reservering te allen tijde met onmiddellijke ingang annuleren door u schriftelijk op de hoogte te brengen (inclusief e-mail) als u in gebreke blijft alle kosten m.b.t. uw reservering volledig en tijdig te betalen, of als u anderszins inbreuk maakt op een bepaling van deze Boekingsvoorwaarden. Dat komt naast andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die we hebben als gevolg van uw niet-nakoming van de overeenkomst.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we genoodzaakt zijn uw reservering te annuleren vanwege ‘overmacht’. Als dit gebeurt, zullen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, en:

We betreuren het dat we niet kunnen bijdragen aan eventuele uitgaven of verliezen die u lijdt vanwege een dergelijke verandering of annuleren.

Voor de doeleinde van deze clausule wordt ‘overmacht’ gedefinieerd als elke gebeurtenis die we niet, zelfs niet met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid, konden voorzien of vermijden als gevolg waarvan we u uw kamer niet kunnen verschaffen.

9. Verzekering

We raden u sterk aan een persoonlijke reisverzekering af te sluiten voor alle leden van uw gezelschap. Het is uw verantwoordelijkheid te garanderen dat de verzekeringsdekking die u koopt, past bij uw persoonlijke behoeften Wij controleren geen verzekeringspolissen.

10. Speciale verzoeken

Als u speciale verzoeken hebt, moet u ons hiervan op de hoogte brengen als u uw reservering doet. Hoewel we ernaar streven alle redelijke verzoeken betreuren we het uiteraard dat we sommige verzoeken niet kunnen inwilligen hoewel we hiervoor steeds ons uiterste best zullen doen, tenzij we u schriftelijk specifiek hebben bevestigd dat dit zal worden gedaan. Het feit dat een speciaal verzoek is vermeld op uw bevestiging of andere documenten, of is doorgespeeld naar het hotel is geen bevestiging dat er aan het verzoek wordt voldaan. Het niet voldoen aan een speciaal verzoek is geen schending van de overeenkomst door ons tenzij het verzoek specifiek is bevestigd. We aanvaarden geen reserveringen die afhankelijk zijn van het voldoen aan een speciaal verzoek.

11. Handicaps en medische problemen

Als u of iemand uit uw gezelschap een medisch probleem of handicap heeft die van invloed kan zijn op uw verblijf, breng ons dan hiervan op de hoogte voordat u reserveert zodat we advies kunnen geven over de geschiktheid van de gekozen kamer. In elk geval moet u alle gegevens schriftelijk vermelden als u reserveert. Als het hotel zich redelijkerwijs onbekwaam voelt om op een gepaste manier te voldoen aan de specifieke behoeften van de betrokkene, behouden wij het recht om de reservering af te wijzen, of, als niet alle gegevens worden vermeld bij het boeken, deze te annuleren als we op de hoogte raken van deze gegevens.

12. Klachten

Als u tijdens uw verblijf een klacht wilt indienen, moet u ons direct op de hoogte brengen, zodat we onmiddellijk kunnen ingrijpen.

13. Gedrag

Als u reserveert, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door u of een lid van uw gezelschap. Volledige betaling voor zulke schade of zulk verlies moet op dat moment rechtstreeks aan het hotel worden betaald. Als u in gebreke blijft dat te doen, bent u verantwoordelijk voor het oplossen van alle klachten die vervolgens tegen ons worden ingediend (alsmede voor uw eigen volledige proceskosten en die van de andere partij) als gevolg van uw daden. het hotel behoudt het recht om uw verblijf of dat van enig ander lid van uw gezelschap te beëindigen vanwege wangedrag, indien zij dit redelijkerwijs gepast vinden. Er zal geen restitutie worden gegeven. Bovendien zijn we helemaal niet verplicht om compensatie te betalen of kosten of uitgaven te vergoeden die u moet maken als gevolg van de beëindiging van uw verblijf.

14. Onze aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk en zullen u geen vergoeding betalen voor enig letsel, ziekte, overlijden, verlies, schade, uitgaven, kosten of andere klachten als resultaat van:

Foto's op de Site zijn niet contractueel. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat foto's, grafische afbeeldingen en tekst ter illustratie van hotels een zo nauwkeurig mogelijk indruk van de accommodatie bieden, kunnen er verschillen optreden, in het bijzonder als gevolg van veranderd meubilair of mogelijke renovaties.

Hyperlinks in de boekingsinformatie kunnen gelinkt zijn aan andere sites dan de Site en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites of de diensten die erop worden aangeboden.

15. Geschillen

Gasten moeten eerst contact opnemen met het hotel in een poging om het geschil minnelijk te beslechten.

16. Toepasselijk recht & bevoegde rechter

Onverminderd dwingende beschermende bepalingen die van toepassing zijn in het land van uw woonplaats, gaan beide partijen ermee akkoord dat deze Boekingsvoorwaarden en overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, in alle opzichten worden beheerd door de Belgische wet, en dat elk geschil alleen wordt behandeld door de rechtbanken in België, meer bepaald deze verantwoordelijk voor het rechtsgebied waarin de vennootschap Frepineljo zich bevindt.

17. Aanpassing van de Boekingsvoorwaarden

We kunnen deze Boekingsvoorwaarden te allen tijden aanpassen en/of aanvullen. In dit gevallen zetten we de nieuwe versie van de Boekingsvoorwaarden online. Ze zullen automatisch en met onmiddellijke ingang op alle klanten van toepassing zijn.

18. Bijzondere bepalingen

1) Gasten dienen zich te houden aan de thans geldende Covid maatregelen opgelegd door de overheid. Schending hiervan kan leiden tot annulering van het verblijf.

2) Het hotel hanteert een strikt no smoking policy in het ganse gebouw. Roken is enkel toegestaan in de daartoe voorziene plaats in de binnentuin van het hotel. Er kan in geen geval binnen gerookt worden. Indien dit toch gebeurd zal hiervoor een vergoeding van 250 euro worden aangerekend en kan dit tevens leiden tot de annulering van het verder verblijf.

3) Huisdieren zijn niet toegelaten tenzij het gaat om assistentiehonden voor mensen met een beperking.

4) Adults only. We begrijpen dat kinderen, van alle leeftijden, behoefte hebben aan specifieke plaatsen en ruimtes om zich uit te leven om kind te kunnen zijn. Gezien het historisch karakter van het hotel, zijn er heel wat bouwkundige elementen die ons verhinderen hieraan te voldoen. Om die reden kiest hotel Flora/Frepineljo Nv er voor om geen kinderen en baby’s toe te laten in het hotel. Reservaties die gemaakt worden en wensen in te checken met kinderen zijn niet in overeenstemming met onze boekingsvoorwaarden. Om die reden heeft het management het recht de reservatie te annuleren en dit in overeenstemming met ons annuleringsbeleid

5) Fotoshoots en filmopnames. Een shoot van het interieur, een commercial opnemen, een commerciële shoot, productfotografie, een modeshoot, foto’s voor portfolio’s,… is een dienst waarvoor u schriftelijke toestemming nodig hebt van Frepineljo Nv. Het management heeft hierin steeds het laatste oordeel. Frepineljo Nv/Hotel Flora hanteert hieraan bovendien zeer strikte voorwaarden. Het reserveren van een hotelkamer kan in geen enkel geval aanzien worden als een toestemming en geeft de gast geen daaraan verbonden rechten. Het schenden van deze bepaling zal leiden tot een onmiddellijke beëindiging van het verblijf en het betalen van een vergoeding van 4500 euro. Indien de hotelkamer en/of de gemeenschappelijke ruimtes van het hotel aldus gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming van Frepineljo Nv heeft dit verder tot gevolg dat de gast juridisch vervolgt kan worden. Het aanvragen van fotoshoots of filmopnames kan via pieter@hotelflora.be.
Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden kan u contact opnemen met het hotel:

Hotel Flora / Frepineljo Nv
Korte Nieuwstraat 12
2000 Antwerpen
+32 472 033 066
contact@hotelflora.be